På denne side finder du forslag til 13 vandreture i Rys smukke natur!

Ture markeret med rødt starter og slutter samme sted. Ruter markeret med blåt har forskelligt start- og slutpunkt.

 
Klik på et rutenavn herunder for at læse mere om den:

---------------

1 Allingfredningen nord                     6 km

Start og slut i Alling (4 km nord for Ry)

2 Allingfredningen syd                   5 km

Start og slut i Ry

3 Himmelbjerget - Ry                         7 km

Start på Himmelbjerget, slut i Ry

4 Langebakke                                     8 km

Start og slut i Ry

Start og slut i Gammel Rye

6 Emborg - Ry                                     6 km

Start i Emborg, slut i Ry

7 Dalgårdfredningen                       6-7 km

Start og slut ved Øm Kloster Museum

8 Slåen Sø                                          5 km

Start og slut ved Slåen sø

9 Additnæs                                          7 km

Start og slut i Addit Skov syd for Gl. Rye

Start i Gl. Rye, slut i Ry

Start og slut ved Klostermølle

12 Siim Skov - Kildebjerg              5-6 km

Start og slut i Ry

13 Havnerundtur i Ry                         3 km

Start og slut i Ry

 

Adfærd

Skovene omkring Ry er for de flestes vedkommende private skove. 
Her skal man respektere nedenstående regler:
Man må færdes i private skove fra kl. 6 morgen til solnedgang.
Man må kun færdes på stier og veje. F.eks. må man ikke gå ind i skovbunden og nyde sin frokost.
Svampe og bær må kun plukkes, hvis man kan nå dem fra vejen.
Bygninger i skoven skal man opholde sig mindst 150 meter fra.
Kilde: Udsnit af Danmarks Naturfredningsforenings “Regler for at færdes i skoven”

 

God fornøjelse med din vandretur!

Denne side er udarbejdet af
Niels Lodbjerg Jensen

Der er ingen form for sporing, cookies eller lignende på denne side. Og heller ingen annoncer.
Det er en ren informationsside til dig, der ønsker at finde nogle gode vandreture i omegnen af Ry.